Om Depotet

Vandrehjem

og Borgerhus ved

Susåen i Skelby

 

Om Depotet - Historik


 

Drevet af lokalt engagement

 

Depotet er en selvejende institution, der arbejder non-profit drevet af frivillige siden oktober 2002.


Depotet udlejer værelser til egnens gæster og turister. Et eventuelt overskuddet bruges til at få det lokale liv til at blomstre. Depotet er vært for udstillinger, koncerter og hygge-aftener med og uden fællesspisning.


Depotet stiller sine stuer til rådighed for egnens foreninger og for borgere der vil afholde forskellige aktiviteter. Herunder også motion og sundhed.


På Depotet findes en brochure-stander, hvor ikke alene den folder som DEPOTET har udarbejdet findes. Der henvises ligeledes til steder der kan besøges i lokalområdet, men også andre foldere med forslag til hvad gæster kan bruge tiden på i ferien.

 

Depotet bruges også af mange forskellige foreninger, når de har møder.

Der bliver af og til afholdt kurser, arrangeret af kommune og Region.

Hele huset bliver også lejet ud, når nogle skal holde fest, så gæsterne ikke skal ud og kører bagefter.

Der er også lejerskoler på besøg et par gange om året.

Også firmature  i kanoer og grupper på kanoture eller private kajakklubber overnatter på Vandrehjemmet, som kun ligger ca. 80 m fra landingspladsen i Skelby ("Krigshavnen").

På Tystrup-Bavelse søerne og Susåen fra Vetterslev til Rådmandshaven i Næstved er der årligt mere end 20.000 kanoturister. Skelby Vandrehjem - Depotet er ét 3 steder på kanoruten, hvor man kan overnatte på vandrehjem/ Bed-& Breakfast. Ellers  kan man overnatte på primitive overnatningspladser i telt 7-8 forskellige steder.

 

Historie

I slutningen af 1990-erne, i forbindelse med nedlæggelse af det lokale Albani-Depot i Skelby, beliggende Buen 18, var der lokalt opstået den idé, at anvende det nedlagte øl-depot til kulturelle formål samt vandrehjem for cyklende og sejlende turister i området. Disse tanker faldt i god tråd med drøftelserne på ”Landsbyforum” i forbindelse med ”helhedsorienteret” byfornyelse for Skelby.


Støtteforeningen DEPOTETS VENNER fik udarbejdet en præsentationsfolder, som blev anvendt til det videre arbejde med at søge befolkningens opbakning, som har indskudt kr. 77.460 og efterfølgende søgte offentlige midler som tilsammen gav 150.000. Sammen med et lån i Merkur Bank, muliggjorde dette, at beboerne (Depotets Venner - Støtteforeningen for Depotet) købte huset i oktober 2002.

Vandrehjemmet blev indviet 1. maj 2003 med 4 værelser på 1 sal, efterfølgende blev sidebygningen færdigrenoveret i 2004 med yderligere 3 værelser, 2 toiletter og badrum med 2 brusere.


Ejendommen:

Ejendommen består af 2 bygninger:


Beboelsen er opført i 1935 med ½ kælder, stueplan og 1 sal. Sidebygning er opført i 1935 med fuld lavloftet kælder.


Huset består af:

Hovedhus:             Kælder:         34 m²

     Stueplan:       90 m²

     1. sal:            60 m²

Sidebygning:         Kælder:         60 m²

     Stueplan        60 m²

Samlet areal til rådighed i vandrehjem i øjeblikket:210 m²


 

 
   

 


Vandrehjemmet (2008)                                         Vandrehjemmet efteråret 2012

 Garagebygningen er opført i 1925 som købmandsbutik, men i 1970 ombygget til øl-lager og garage, da købmanden blev øl-depotejer i stedet for.


Øl-lager og garage:

100 m²

 


Øl-lager og garage 2008.                             Øl-lager og garage ser nu sådan ud (2012)Siden 2002 har vi renoveret beboelsen og sidebygningen så nænsomt som muligt, således at den stadig fremtræder som da den blev opført, med små justeringer.

I dag fremstår beboelsen med 4 værelser, toilet og baderum på 1 sal, 2 stuer,et værelse, køkken, og entre i stueplan og vaskerum, tørrerum i kælder. I sidebygningen har vi et stort baderum, 2 toiletter, og 3 værelser i stueplan og opbevaringsrum i kælderen.

Vi har isoleret beboelsen og sidebygningen med hør-isolering. Vinduerne er et lag glas og vi har fået lavet forsatsruder, da vinduerne ellers er i god stand, med undtagelse af 4 stk., som vi har fået lavet, så de er magen til de gamle.

Alt dette er muliggjort af bevillinger vi har modtaget fra Indenrigsministeriet, Suså Kommune, Friluftsrådet og Artikel 33 midler fra EU.


Ejendommen er opført i sten som er pudset og taget på stuehuset er betontegl. På sidebygningen er der bølgeeternitplader og på øl-depotet er der bølgeeternitplader.Bygning af festsal 

Den før omtalte garagebygning/øl-depot, er den bygning ,vi sidst har renoveret til borgerhus, med køkken, handicaptoiletfaciliteter og personalefaciliteter på hems i ca. 1/3 af bygningen.


Festsalen vil også kunne anvendes til aktivitetscenter for områdets pensionister samt mødested/aktivitetssted for beboerne i Skelby.


Vi har fik byggetilladelsen, så den del var på plads.


Alt arbejde omkring driften af vandrehjemmet og huset samt byggeprojektering, fondssøgning, arbejdsplanlægning, blev udført af frivillige og ulønnede.


Vi valgte at inddele byggeprocessen i 3 etaper.


Etape 1:       Renovering af tag, spær og lofter og etablering af ovenlysvinduer.

Kloakering og rågulve i hele bygningen, tilpasset til næste etape.

Etablering af gulvvarme og solfangere.

Indkøb af materialer til handicaptoiletter (udført 2007-2008)

Etape 2:       Vinduer og døre.

Vindfang ved indgang og ved køkken.

Dæk (hems).

Køkken.

Toiletter mm færdigmonteres (startet marts 2011)

- forventes afsluttet primo november 2011)

Etape 3:       Hems laves færdig med 2 kontorer og 1 toilet (2012-2013).

Varmeanlæg - Luft til luft - også etableret i 2012.

Gårdspladsmiljø med flisebelagt gårdsplads, halvtage mm (2012)

Nyt tag på dele af vandrehjem og nye tagrender til alle bygninger og kloak til overfladevand (2013)


Etape 1. blev gennemført sommer og efterår 2007, ved hjælp fra fonde og egne midler.

Etape 2: blev gennemført ved hjælp af fonde og egne midler

Etape 3: blev gennemført med støtte fra Næstved kommune via Lokalrådet for Skelby-og Gunderslev og frivillig arbejdskraft.


Etape 2. og 3. blev der søgt midler til, således at vi kan få en bygning, der kan leve op til de visioner, ønsker og aktiviteter som vi har for fremtiden.  Anslået byggeudgifter ca. 1 mill.dk (2009-pris)


Kostede lige knapt 1 mill. kr i 2011-priser, men så var der også lagt 3500 frivillige arbejdstimer oven i af ca. 35 personer fra lokalområdet.


Vi forventede at projektet blev færdigt ultimo 2013. Men det gik heldigvis noget hurtigere, så vi holdt indvielse af salen i december 2011.


 


                                                                                    ("Øl-lager og garage" blev til festsal i 2011)

Samarbejdspartnere:   

                                       Merkur Bank                                                   www.merkur.dk

                                       Landsforeningen af Landsbysamfund             www.lal.dk

                                       BROEN - sogneblad                                       www.sognebladet-broen.dk

                                       Lokalrådet for Skelby og Gunderslev             www.skelby.info

                                       Det lille kunstnerhjem Vindheimar                 www.vindheimar.dk

                                       Hørhavegård (Bed-& Breakfast)                     www.hoerhavegaard.dk

                                       Støtteforeningen Tystrup-Bavelse Naturpark  www.kongskildefriluft.dk                                                                                            

                                       

 

Skelby Vandrehjem - Depotet - tæt ved naturskønne omgivelser